Verschillende Soorten Begraafplaatsen

Verschillende Soorten begraafplaatsen

Algemene -gemeentelijke- begraafplaatsen: In de oude wet op de lijkbezorging werd nog gesproken over algemene begraafplaatsen. In de nieuwe wet op de lijkbezorging (1991) wordt enkel nog gesproken over gemeentelijke begraafplaatsen. Bijzondere begraafplaatsen: Bijzondere begraafplaatsen zijn begraafplaatsen die door een bepaald kerkgenootschap zijn ingesteld, zoals de Christelijke-, Katholieke-, Joodse- en Islamitische begraafplaatsen. Overigens kunnen op gemeentelijke begraafplaatsen gedeeltes een ‘bijzondere’ bestemming hebben. Deze zijn dan op verzoek toegewezen aan een kerkgenootschap.

Het beheer, onderhoud en de administratie van deze ‘bijzondere’ gedeeltes blijft echter in handen van de gemeente. Met betrekking tot bijvoorbeeld ruiming van graven moeten bijzondere begraafplaatsen aan dezelfde wettelijk eisen voldoen als de gemeentelijke. Zij zijn echter vrij wat betreft openingstijden en tijden van begraven. Zo hoeft een gemeentelijke begraafplaats op zondag geen gelegenheid tot begraven te geven.

Voor een bijzondere begraafplaats geldt deze regel niet. Dit houdt echter niet in dat u daar wel op zondag begraven kan worden. Dat is namelijk afhankelijk van het reglement. Hier is het dus noodzakelijk u voortijdig te informeren bij de beheerder van de begraafplaats over de mogelijkheden tot het begraven op andere tijden dan die van 9.00 tot 17.00 van maandag t/m vrijdag.